Individuální firemní poradenství zvyšující výkon podniku. Řešení firemních krizí. Interim management.

Řešíte stále stejné otázky a hledáte odpovědi? 

PROČ se neustále opakují chyby ve Vaší firmě, PROČ stagnuje vývoj obratu nebo zisku, PROČ nefunguje komunikace mezi zaměstnanci, PROČ nemáte prostor pro strategická rozhodnutí a jste zavaleni operativou a mnoho dalších PROČ ????? 

Pomohu Vám nalézt odpovědi na tyto a další otázky a zvýšit výkon Vašeho podniku.

Navrhnu Vám změny ve Vaší firmě a zvolíme tu správnou formou pro Vás.

REORGANIZACE    REVITALIZACE    RESTRUKTURALIZACE

Jak to funguje ? - 4 kroky

1) sejdeme se - nezávazné setkání je důležité a ujasníme si Vaše potřeby, Vaše očekávání a možnosti výsledku nebo formy spolupráce. 

2) definujeme cíle - definujeme cíle, kterých chcete dosáhnout.

3) analýza provedu analýzu Vaší společnosti a získáte ode mne nestranný a kritický pohled na výkonnost firmy. Pohled, který není zatížený vazbami na stávající zaměstnance a nezkreslený vnitrofiremními vazbami. 

Obdržíte podrobnou a objektivní analýzu, včetně návrhu řešení!

4) realizace - začneme pracovat na splnění definovaných cílů. Výsledkem bude Vaše efektivnější a produktivnější firma.

Služby, které Vám mohu nabídnout: 

Analýza firemních procesů

  • provedu analýzu firemních procesů
  • vytvořím procesní mapy organizace
  • definuji úzká místa a navrhnu optimalizaci procesu, reengineering, nebo zcela nový proces

Projektový management

  • pomohu Vám s vytvořením prokjektu pro optimalizaci Vašich firemních procesů
  • a také s následnou implementací projektu do praxe

Interim management

  • v případě, že nemáte personální kapacity na realizaci, můžeme se dohodnout i na výkonné spolupráci, na předem dohodnutou dobu s dosažením jasného cíle a za jasně definované náklady

Školení a kurzy

  • zajistím proškolení zaměstnanců v kurzech

obchodní dovednosti

komunikace v týmech

manažerské dovednosti

Zanechte mi kontakt na Vás

Nezávazná a bezplatná úvodní konzultace slouží k tomu, abychom si vzájemně ujasnili Vaše očekávání a představy. Vyplňte prosím všechny údaje, nebo mi rovnou zavolejte. 

Komunikuji online, používám ZOOM

Vyplňte kontaktní údaje, telefonicky se dohodneme na termínu a pošlu Vám odkaz na schůzku.