Realizace organizačních a procesních změn.

Interim management. Řešení firemních krizí. 

Individuální poradenství zvyšující výkon podniku. 

Řešíte stále stejné otázky a hledáte odpovědi? 

PROČ se neustále opakují chyby ve Vaší firmě, PROČ stagnuje vývoj obratu nebo zisku, PROČ nefunguje komunikace mezi zaměstnanci, PROČ nemáte prostor pro strategická rozhodnutí a jste zavaleni operativou a mnoho dalších PROČ ????? 

Pomohu Vám nalézt odpovědi na tyto otázky, vyřešíme je a zvýšíme výkon Vaší firmy.

Navrhnu Vám změny ve Vaší firmě a zvolíme tu správnou formou realizace pro Vás a předejdeme firemní krizi.

RESTART    REVITALIZACE    REORGANIZACE        

Jak zlepšit cash flow? Jak změnit kulturu ve firmě? Jak zvýšit produktivitu? Jak zvýšit ziskovost? Jak snížit náklady? Jak snížit zásoby? Jak motivovat zaměstnance a zlepšit komunikaci? 

Jak to funguje ?        2 části - 4 kroky

Část 1. - neplacená spolupráce

1) sejdeme se - nezávazné setkání je důležité a ujasníme si Vaše potřeby, Vaše očekávání a možnosti výsledku nebo formy spolupráce. 

2) definujeme cíle - prodiskutujeme a definujeme cíle, kterých chcete dosáhnout.

3) analýza provedu analýzu Vaší společnosti a získáte ode mne nestranný a kritický pohled na výkonnost firmy. Pohled, který není zatížený vazbami na stávající zaměstnance a nezkreslený vnitrofiremními vazbami. 

Obdržíte podrobnou a objektivní analýzu, včetně návrhu řešení!


Část 2. - placená spolupráce

4) realizace - začneme pracovat na splnění definovaných cílů. Výsledkem bude Vaše efektivnější a produktivnější firma.

Služby, které Vám mohu nabídnout: 

Zvýšení výkonu firmy

  • provedu analýzu firemních procesů
  • definuji úzká místa a kritické body
  • navrhnu a zrealizuji změny

Projektový management

  • pomohu Vám s implementací nových procesů, nebo nových technologií do Vaší firmy 
  • vytvořím projekt a následně jej zrealizuji 

Interim management

  • pracuji formou interim managementu na předem dohodnutou dobu s dosažením jasného cíle a za jasně definované náklady
  • za svými návrhy si stojím a převedu je do praxe

Školení a kurzy

  • zajistím proškolení zaměstnanců v kurzech

obchodní dovednosti

komunikace v týmech

manažerské dovednosti

Zanechte mi kontakt na Vás

Nezávazná a bezplatná úvodní konzultace slouží k tomu, abychom si vzájemně ujasnili Vaše očekávání a představy. Vyplňte prosím všechny údaje, nebo mi rovnou zavolejte. 

Komunikuji online a bezpečně.

Vyplňte prosím kontaktní údaje, dohodneme na termínu a pošlu Vám odkaz na schůzku.