Individuální firemní poradenství zvyšující výkon podniku. Řešení firemních krizí.


Řešíte stále stejné otázky a hledáte odpovědi? 

PROČ se neustále opakují chyby ve Vaší firmě, PROČ nemáte prostor pro strategická rozhodnutí a jste zavaleni operativou, PROČ nefunguje komunikace mezi zaměstnanci, PROČ stagnuje vývoj obratu nebo zisku a mnoho dalších PROČ ????? 

Pomohu Vám nalézt odpovědi na tyto a další otázky a zvýšit výkon Vašeho podniku.

Navrhnu Vám změny ve Vaší firmě a zvolíme tu správnou formou pro Vás.

REORGANIZACE    REVITALIZACE    RESTRUKTURALIZACE

Jak to funguje? 

Využívám praxí ověřené a vyzkoušené metody, nevyhýbám se ale ani novým, neotřelým řešením, která pomáhají v řízení procesů, k jejich zeštíhlení a tím k zvýšení produktivity.

Na začátku naší spolupráce ode mne získáte nestranný a kritický pohled na výkonnost firemních procesů jak výrobních tak nevýrobních. Pohled, který není zatížený vazbami na stávající zaměstnance a nezkreslený vnitrofiremními vazbami. Obdržíte podrobnou analýzu s návrhem na optimalizaci. 

Pokud s návrhem budete souhlasit, budeme spolupracovat a intenzivně pracovat na splnění definovaných cílů. Výsledkem bude Vaše firma dosahující lepších výsledků.

Služby, které Vám také mohu nabídnout: 

Analýza firemních procesů a procesní audit

  • provedu analýzu firemních procesů
  • vytvořím procesní mapy organizace
  • definuji úzká místa a navrhnu optimalizaci procesu, reengineering, nebo zcela nový proces

Projektový management

  • pomohu Vám s vytvořením prokjektu pro optimalizaci Vašich firemních procesů
  • a také s následnou implementací projektu do praxe

Interim management

  • v případě, že nemáte personální kapacity na realizaci, můžeme se dohodnout i na výkonné spolupráci, na předem dohodnutou dobu s dosažením jasného cíle a za jasně definované náklady

Školení a kurzy

  • zajistím proškolení zaměstnanců pro lepší zvládnutí projektu  

Zanechte mi kontakt na Vás

Nezávazná a bezplatná úvodní konzultace slouží k tomu, abychom si vzájemně ujasnili Vaše očekávání a představy. Vyplňte prosím všechny údaje, nebo mi rovnou zavolejte.