Nepropadejte panice

16.10.2020

Je zřejmé, že se někteří z Vás potýkáte s obavami, jak bude pokračovat Vaše podnikání ve světle současných ekonomických omezení. Řešíte, jak zajistit zakázky, jak si udržet zaměstnance a mnoho dalších problémů. Při tom všem se snažíte ostatní uklidnit, aby jednali racionálně a konstruktivně, udržujete a budujete tým v době, kdy je lidem nařízeno, aby byli vzdálenější než kdykoli jindy. Musíte řídít lidi, jejichž produktivita a výkon je rozptýlena společenskou situací a jejich výsledky jsou tak náchylnější k chybám. 

Nenechte se semlet, nenechte se vláčet událostmi a nepropadejte panice. Už dnes se zaměřte na zítřek a přemýšlejte, jak Vaše firma vyjde z této krize silnější.

Vytvořte si anaýlzu Vašeho podnikání a objektivně hledejte úzká místa, která Vás brzdí, nebo snad přímo ohrožují. Využite této krize na odhalení nejslabších článků a nelogických systémových věcí. Analyzujte, popište je a změňte je!  Buďte rozhodní a silní.