Pod značkou ALOGiS jsem začal podnikat z důvodu potřeby pomáhat podnikatelům s odstraňováním neefektivností a alogismů ve firmách. 

Ve své praxi se setkávám s nesčetnými projevy provozní slepoty a neochoty ke změně. Takové jednání dlouhodobě poškozuje výsledky firem a zapříčiňuje firemní krize.

Baví mě sdílet znalosti a zkušenosti z mnoha oborů a nechávat Vás z toho profitovat. 

Pracuji jako nezávislý interim manager, konzultant a poradce.

Nenabízím žádný produkt. To co nabízím, je nestranný a kritický pohled na výkonnost firmy. Pohled, který není zatížený vazbami na stávající zaměstnance a nezkreslený vnitrofiremními vazbami.

Získáte ode mne podrobnou analýzu s návrhem na optimalizaci.

Kde jsem získal zkušenosti?

Od roku 1992 se pohybuji v obchodu, prošel jsem různé obory a drtivou většinu času se pohyboval v B2B sféře. Z tohoto segmentu nabízím dlouholeté zkušenosti. 

Oborově jsem působil a nabyl zkušenosti s IT technologiemi, e-commerce, logistikou, retailem.

Pracoval jsem na různých pozicích s různou mírou zodpovědnosti a pravomocí jak v malých rodinných firmách tak i ve velkých korporacích.

Od roku 2017 jsem na volné noze a sdílím nabyté zkušenosti s podnikateli a pomáhám s rozvojem jejich společností především formou interim managementu, nebo formou poradenství.