Podívejte se, kde jste se svou firmou a s čím Vám mohu pomoci.


ZAČÍNÁM PODNIKAT

Když začínáte, některé provozní otázky ještě neřešíte.

Co ale jistě potřebujete, je postavit pevné základy Vašeho podnikání a neopakovat chyby ostatních. Konzultace se zkušeným interim managerem Vám poskytne vysokou odbornost z různých oborů za zlomek budoucích nákladů a využijete informace z těchto okruhů: 

 • rozvoj podnikatelského plánu,
 • provozní a prováděcí postupy,
 • nastavení základních pilířů, jako jsou cenotvorba, závazky a pohledávky, CRM, marketing.

      


ROSTU

Když firma roste, je občas složité uřídit překotné změny a nemáte mnoho času.

Co ale jistě musíte, je umět měřit a řídit procesy ve své firmě. Úkolů pro provozního ředitele na plný úvazek ještě není tolik, aby jste ho zaměstnali, ale interim manager Vám pomůže nastavit efektivní provozní procesy a implementovat technologická řešení. Naše řešení formou interim managementu nebo provozního poradenství pomůže:

 • zvýšit produktivitu celého týmu,
 • nastavit firemní kulturu zaměřenou na dosahování Vašich růstových cílů,
 • nastavit procesy a metriku tak, aby drželi krok s Vašim růstem,
 • sladit pracovní požadavky s dovednostmi lidí tak, aby správní lidé byli na správných místech,
 • implementovat technologie pro Váš růst,
 • zefektivnit operace.ZLEPŠUJI

Měli jste ustláno na růžích a usnuli jste na vavřínech?

Nebude to tak zlé, když jste tady. Uvědomujete si, že zlepšování je nezbytný kontinuální proces a nikdy nekončící práce. Vždy je co zlepšovat a interim manager Vám přinese kritický a objektviní pohled na výkonnost firmy, nezatížený provozní slepotou a vazbami na zaměstnance. Naše provozní poradenství posune Vaše podnikání kupředu rychle díky:

 • revizi a zefektivnění provozních procesů, systému a postupů,
 • identifikaci a implementaci správných technologických řešení,
 • rozvoji talentů Vašeho týmu a tréninku správných dovedností.